படம் எப்படிலேட்டஸ்ட்

காட்ஸில்லா 2 கிங் ஆப் தி மான்ஸ்டர்ஸ் – விமர்சனம்

டைட்டன்ஸ்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக அனைத்து நாட்டு விஞ்ஞானிகளும் சேர்ந்து உருவாக்கிய அமைப்பு மோனார்க் (Monarch) என்ற அமைப்பை இயங்கி வருகிறது. இந்த அமைப்பு உலகில் பல வகையான டைட்டன்ஸ்கள் இன்னமும் உறைந்து போய் உயிரோடு இருப்பதை கண்காணித்து வருகிறார்கள்.

Related Articles

Close